Blije Binnenste

Artikelen

door coaches

Een mooie zomerdag op het strand

Een mooie zomerdag op het strand. Zeulend met een parasol, strandtas, emmertjes en een schep kwamen ze aan; vader, moeder, en een klein meisje dat huilend achter haar ouders aanliep. De moeder probeerde het meisje te kalmeren. ‘Loop maar door, we zijn er zo. ’ ‘Wil je alvast je schep?’ ‘Nee!’ ‘We gaan zo in het water, wil je dat’ ‘Nee!’
‘Wil je je bandjes om?’
‘Neehee!’
‘Kijk eens, schelpjes, oh, wat een mooie, wil je die?” ‘Neeeeee!’
‘Laat mij maar even’, kwam de vader tussenbeide, ‘je hebt dorst, hier, neem wat te drinken.’

‘Nee!’ En zoals het een echte peuter betaamt, liet het meisje zich vallen en bleef luid snikkend op het strand liggen. Ik zag de ouders twijfelen; doorlopen of blijven staan bij een inmiddels krijsende peuter?
Vader liep een stukje verder, duidelijk geïrriteerd gooide hij de strandtas neer en plantte de parasol in het zand. Moeder volgde drie passen en keerde weer terug naar het meisje. ‘Lieverdje, toe nou’ De vader had er genoeg van. Hij pakte het meisje op en zette haar neer onder de parasol. ‘Nu is het afgelopen!’ Hij keerde zich naar de moeder. ‘Denk je even een kind een plezier te doen en heb je de hele tijd dit gekrijs. We hadden beter thuis kunnen blijven, mijn dag is al helemaal verpest. ’Boos spreidde hij een handdoek uit en ging erop zitten. ‘Jij wilde toch ook naar het strand?’ verdedigde moeder zich. ‘Ik kan er toch ook niks aan doen?’ Geïrriteerd kleedde ze het nasnikkende meisje uit. ‘Wat is er nou? Hou nou eens op met huilen, er is…oh, moet je nou kijken’, de moeder hield een stukje schelp omhoog, ‘dit zat in haar schoen!’

Frustratie en boosheid omdat je elkaar niet begrijpt zijn vaak de oorzaak van ruzie.
Iedereen wil zich graag begrepen en gehoord voelen. Wanneer we dit gevoel hebben dan horen we erbij. Bij ons gezin, onze partner, de vriendengroep of op het werk. We voelen ons het meest begrepen of gehoord wanneer de ander instemt met ons verhaal, ons gevoel herkent, meeleeft of aandacht schenkt aan onze behoeften. Als volwassenen zijn we in staat om voldoende duidelijk te maken wat we willen. Wanneer we het gevoel hebben dat we niet begrepen worden is er een aantal reacties mogelijk; we blijven uitleggen, gaan vragen stellen, we leggen ons erbij neer, we bedenken een verklaring/oplossing waarom de ander ons niet begrijpt of we worden boos.
Wanneer wij een ánder niet begrijpen is onze reactie precies hetzelfde; uitleggen, vragen stellen, erbij neerleggen, een verklaring/oplossing zoeken of boos worden.
Kleine kinderen hebben een te kleine woordenschat om duidelijk te maken wat ze willen of wat er aan de hand is. Ze kunnen niet blijven uitleggen of vragen stellen. Ze kunnen de oplossing of verklaring nog niet bedenken. De enige keuze die zij hebben is; erbij neerleggen of boos worden.
Natuurlijk wil jij jouw kind graag begrijpen. De ouders van het meisje wilden dat ook. In hun poging te achterhalen waarom het meisje zo moest huilen bestookten ze haar met vragen. Toen de vragen niets opleverden werden er oplossingen en verklaringen gezocht, maar ook dat hielp niet. Uiteindelijk kwam de irritatie en boosheid. Zowel de ouders als de dochter voelden zich afgewezen. Niet begrepen en niet gehoord. Een dagje naar het strand dreigde in het water te vallen door onbegrip en frustratie. Wat zou er gebeurd zijn wanneer de ouders de tijd hadden genomen om even stil te staan bij hun dochtertje, kijken wat er aan de hand was. Geen antwoorden bedenken, geen vragen bedenken, alleen maar stil staan en kijken. Waarschijnlijk hadden ze dan gezien dat hun dochtertje anders liep. Waarschijnlijk hadden zij hun dochtertje niet overstelpt met vragen en oplossingen. Waarschijnlijk had het meisje op haar manier en in haar eigen tempo duidelijk kunnen maken dat haar schoen niet lekker zat. Waarschijnlijk was een driftbui voorkomen geweest. Waarschijnlijk had niemand zich een moment afgewezen of onbegrepen gevoeld.

Geschreven door: Willeke Heinen van Eszenza Coaching en Ontwikkeling

Contactgegevens:

Willeke Heinen

Eszenza Coaching en Ontwikkeling

www.eszenzacoaching.nl