Blije Binnenste

Handleiding De leeuw wil brullen

De leeuw wil brullen

Handleiding De leeuw wil brullen

Al onze kinderboeken over emoties hebben een passende handleiding. Hiermee geven we ouders (en leerkrachten) een handig hulpmiddel om een gesprek over de gevoelens van het kind te voeren. De handleidingen bevatten inspirerende vragen waarmee ouders meer inzicht in hun kind kunnen krijgen.

Waarom een handleiding bij onze kinderboeken over emoties?

De leeuw wil brullen is een kleurrijk prentenboek waarin veel gebeurt en heeft minder behoefte aan een uitgebreide handleiding, zoals het geval is bij Lucy heeft een ballon.

Toch kan het verrijkend werken om een handleiding te gebruiken, ook bij dit boek. Al is het maar om het boek eens op een andere manier te lezen.

Met behulp van kindercoaches hebben we vragen bedacht die je tijdens het voorlezen van dit boek aan je kind kan vragen. Hiermee kun je een gesprek op gang brengen die de emotionele ontwikkeling van het kind ondersteunt.

Kinderen leren omgaan met de basisemoties

Het doel van de handleiding bij dit boek is om het kind bekend te maken met de vier basisemoties: Blij, Boos, Bang en Bedroefd.

Door hierover te praten leert het kind niet alleen de emotie te herkennen en benoemen, maar leert het ook nieuwe woorden die gerelateerd zijn aan deze gevoelens. Onze kinderboeken over emoties hebben juist dat als doel; het onder woorden leren brengen van je gevoel.

Gesprekstips om gevoelens met je kind te bespreken

Om het gesprek met je kind nog beter te laten verlopen, volgen hier enkele tips die we hebben gekregen van professionele kindercoaches.

1. Gebruik nieuwe, verrijkende woorden

Gebruik in een gesprek met je kind altijd woorden die net iets boven zijn of haar niveau liggen. Begrijpt een kind bijvoorbeeld al wat ‘bang’ en ‘huilen’ is, maar nog niet wat ‘geschrokken’ betekent? Gebruik dan juist deze drie woorden in dezelfde context.

Zegt het kind bijvoorbeeld: ‘De aap is bang.’ Antwoord dan: ‘Ja, ik denk dat de aap geschrokken is.’ Hiermee breid je de woordenschat van het kind uit.

2. Bespreek eerst het idee van het boek

Bekijk, voordat je begint met voorlezen, samen de kaft en vraag je kind wat hij ziet. Vraag hem waarover hij denkt dat het boek zal gaan.

Vertel daarna pas de titel van het boek. Als je kind zegt dat hij een brullende leeuw ziet en bevestiging krijgt dat die gedachtegang juist is, dan versterkt dit het zelfvertrouwen in het maken van zijn eigen conclusies.

Zo wordt meteen de drempel wat lager gelegd om tijdens het voorlezen te vragen wat het kind ziet en wat hij of zij daarbij denkt.

3. Stimuleer zelfexpressie bij je kind

Niet alle kinderen durven bij een nieuw boek hun gedachten hardop uit te spreken. Dit kan komen omdat ze twijfelen aan hun antwoord. Kinderen geven vaak sociaal wenselijke antwoorden; ze zeggen wat ze denken dat de ouder wil horen.

Maar natuurlijk willen we juist dat het kind leert dat alles gezegd kan worden en dat niets goed of fout is. Stimuleer dus vooral zelfexpressie en benadruk dat geen enkel antwoord fout is. 

Handleiding met vragen bij De leeuw wil brullen

Hieronder de vragen in chronologische volgorde. Je kunt deze tijdens het voorlezen naast het boek leggen als handvat.

Kaft

 • Wat zie je?
 • Waar denk je dat dit boek over zal gaan?
 • Hoe denk je dat de leeuw zich voelt?
 • Waarom denk je dat de leeuw zich blij voelt?

Pagina 1 en 2 (apen in boom)

Lees de tekst voor.

 • Wat zie je hier?
 • Wat zijn de apen aan het doen?
 • Hoe denk je dat de apen zich voelen?
 • Hoe denk je dat de leeuw zich voelt?
 • Hoe zie je dat?

Pagina 3 en 4 (leeuw brult)

Brul zelf heel hard.

Hoe reageert het kind? Als het kind het boek al kent, laat het dan zelf heel hard brullen.

Lees de tekst voor.

 • Hoe kijken de apen?
 • Denk je dat ze het leuk vinden dat de leeuw opeens zo hard brult?

Pagina 5 en 6 (apen springen weg)

 • Wat doen de apen nu?
 • Hoe denk je dat ze zich voelen?
 • Hoe komt dat?
 • Hoe reageert de leeuw? Kun je de leeuw nadoen?

Pagina 7 en 8 (brult bij hyenas)

Lees de tekst voor en brul zelf heel hard of geef aan wanneer het kind mag brullen.

 • Hoe kijken de hyena’s?

Pagina 9 en 10 (hyenas lachen)

 • Wat doen de hyena’s nu?
 • Hoe reageert de leeuw?
 • Hoe voelt de leeuw zich nu, denk je?
 • Waar zie je dat aan?
 • Kun jij de leeuw nadoen? (Hiermee leert het kind lichaamstaal begrijpen bij het uiten van emoties)
 • Kun jij de hyena’s nadoen?
 • Vind jij het leuk als iemand je hard uitlacht?
 • Hoe voel je je dan?

Pagina 11 en 12 (brult bij krokodil)

Drie maal is scheepsrecht; brul samen weer heel hard.

 • Hoe reageert de krokodil?
 • Vindt hij het leuk dat de leeuw zo hard brult?
 • Hoe zie je dat?
 • Kun jij de krokodil nadoen?

Pagina 13 en 14 (krokodil huilt)

 • Hoe voelt de krokodil zich?
 • Hoe kun je dit zien?
 • Hoe komt dat, denk je?

Pagina 15 en 16 (olifant komt eraan)

 • Wat zie je nu?
 • Hoe voelt de olifant zich?
 • Waaraan zie je dat?

Pagina 17 en 18 (olifant tettert)

 • Wat doet de olifant nu?
 • Wat gebeurt er met de leeuw?
 • Hoe zal de leeuw zich nu voelen?
 • Hoe zou jij je voelen?

Pagina 19 en 20 (olifant loopt weg)

 • Wat zie je nu?

Lees de tekst voor.

 • Begrijp je waarom de leeuw zich verdrietig voelt? Hoe komt dat dan?
 • Hoe zou jij je voelen?
 • Hoe vind je dat de dieren reageerden op de leeuw?
 • Hoe zou jij reageren op de leeuw?

Pagina 21 en 22 (giraffe troost leeuw)

 • Wat zie je nu?

Lees de tekst voor.

 • Hoe komt het dat de andere dieren denken dat de leeuw boos is?
 • Is de leeuw dan niet boos?
 • Wil jij ook wel eens hard brullen?
 • Reageren andere mensen dan ook wel eens boos of bedroefd of bang of blij?

Pagina 23 en 24 (dieren komen samen)

 • Wat zie je nu?

Lees de tekst voor.

Pagina 25 en 26 (iedereen brult)

Lees de tekst voor en doe samen allerlei brul-geluiden na.

N.B. Het is de bedoeling dat je echt samen brult en dat je kind zich niet inhoudt. Dit boek gaat immers over ruimte krijgen om je te mogen uiten.

Pagina 27 en 28 (iedereen lacht)

 • Wat doen de dieren nu?

Lees de tekst voor.

 • Iedereen moet lachen. Hoe komt dat?

Leg eventueel uit wat ‘opgelucht’ betekent.

De leeuw wil brullen: een interactief kinderboek over emoties

Met onze kinderboeken over emoties kun je meer doen dan kinderen hun gevoelens te helpen begrijpen. Je kunt ook je kind (en jezelf) de ruimte geven om zichzelf te mogen zijn. Het zijn interactieve kinderboeken, waarbij je ook echt in actie komt.

Als het kind de ruimte heeft gekregen om even hard te mogen brullen, is de kans groot dat het zich ook echt opgelucht en opgeruimder voelt. En wie weet geldt dat ook wel voor jou, de voorlezer!

Meer lezen? Bekijk onze andere boeken en producten

Benieuwd naar meer kinderboeken over emoties, spellen en andere producten gericht op emotionele ontwikkeling? Bekijk ons overig aanbod.